Çocuk Filozoflar

SPOR VE MÜZİĞİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çocuk gelişiminde spor ve oyunun önemi nedir?

Canlılığın temel belirtisini hareket oluşturur.Hareket insan eğitimin temel parçalarından biridir. Spor çocukların üstünde kitle eğitim haritasını oluşturur. Çünkü spor çocuğun hem fiziksel gelişimini hem de bilişsel gelişimini aktifleştirir. Spor yapan çocuk enerjisinin boşalımını sağlar ve ruhen de kendini rahatlama hisseder. Çocuk spor sayesinde kendine güvenini sağlayıp kurallara uymaya ve başkalarının haklarına saygı göstermeyi öğrenir. Takım oyunlarında da bireylerle iletişimi güçlenir. Çocuklar artık çarpık kentleşme yüzünden parklara-oyun alanlarına hasret kalıyor. Çünkü günümüzde çocuklar evden-okula servisle gidip geliyor ve bu onların hareket alanını kısıtladığı için ileriye dönük nevroz oluşmasında etkili olabiliyor.
Psiko-motor gelişim fiziksel büyüme ve gelişme ile birlikte beyin,omurilik gelişimi sonucu organizmanın isteme bağlı olarak hareketlilik kazanmasıdır.(Akandere,2003) Oyun aktiviteleri psiko-motor gelişimini hızlandırır. Çünkü oyun çocuğun merak duygusunu tatmin edip hayal dünyasını genişletir bu da çocuğun zihinsel gelişimini olumlu yönde etkiler.
Çocuk gelişimindeki bu parçalar birbirinden bağımsız değildir.

Müziğin çocuk gelişimindeki etkisi nedir?
İlköğretimden beri çocuğun üstünde oluşan “ders” baskısı çocukları bunaltıp,ruh hallerini olumsuz etkiler. Müziğin içinde bulunduğu estetik duygu uyandıracak etkinlikler çocuğun üstündeki bu baskıyı azaltarak çocuğun rahatlamasına sebep olur. Müzik çocuğun doğal çevresinde her zaman bulunan bir olgudur. Oyunların içindeki şarkılar,tekerlemeler,ninniler vs.
Çocuk her metaryelden bir ses elde etmeye ve onu anlamaya çalışır. Müzik programı çocuğa müzik deneyimlerinin kalitesiyle programın düzenlenmesiyle çocuğun gelişimine katkı sağlar.
Çocuk yaratıcılık kazanır ve bu çocuğun perspektifini geliştirip,bilişsel düzeyinin ilerlemesini sağlar.
Müzik ile çocuk hayata uyum sürecini daha kolay atlatır.