Çocuk Filozoflar
Lang

Çocuk Filozoflar

ÇOCUK GELİŞİMİNDE OYUNUN ÖNEMİ

 

-Oyun, çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanması için sevgiden sonra gelen ikinci en önemli ruhsal besinidir.

-Çocuk oynadıkça duyuları keskinleşir, yetenekleri serpilir ve becerisi artar. Çünkü oyun çocuğun en doğal öğrenme ortamıdır.

-Oyun bir ayağı hayal dünyasında, öteki ayağı da gerçekler dünyasında bir köprüdür. Çocuk oyun aracılığı ile bu iki dünya arasında anlamlı bir bağ kurar. Bilinmezlerle dolu çevresini oyunun süzgecinden geçirerek kendisi için anlaşılır duruma getirir.

-Oyun çocukların en doğal anlaşma ortamıdır, çünkü oyun onlar için ortak dildir.

-Oyun çocuğun en güçlü ve en doğal dürtülerinden biri olan saldırganlık dürtüsünü boşaltmasına da yarar. Kendisine uygulanan cezaları hayalde de olsa başkalarına uygulayarak bu dürtülerine uygun bir çıkış yolu bulur.  

-Oyun, kazanılan olumlu özelliklerin pekiştirildiği, geliştirildiği bir ortamdır aynı zamanda olumsuz niteliklerin de değişmeye uğradığı bir deneme alanıdır (Yörükoğlu, 2015).

Çocuk Filozoflar

ÇOCUK EĞİTİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Ebeveynler çocuklarının akran zorbalığına maruz kaldıklarını nasıl anlayabilir? Birçok çocuk özellikle de küçük yaştaki çocuklar zorbalığa uğradıklarını anlamaz, bilseler bile bunu ‘’Ben zorbalığa uğruyorum’’ şeklinde ifade edemezler. Bu nedenle çoc...

Çocuk Filozoflar

ÇOCUK VE AİLE

  Okul başarısı üzerindeki araştırmalar sonucunda çocuğun eğitim sürecindeki başarısında aile-çocuk dayanışmasının etkisinin çok büyük olduğunu sonucuna varılmıştır. Okul başarısı düşük ya da sınıfta kalma riski bulunan çocukların aile içi ...

Çocuk Filozoflar

ÇOCUKLARDA PSİKOLOJİK VE SOSYAL GELİŞİM

  Okul öncesi çocuğu erişkinlerden ayıran bazı özellikleri nelerdir? -Çocuk her şeyden önce güçsüzdür; bakılmak, kollanmak ve korunmak ister. Bu nedenle anne ve babasına bağımlıdır. Sürekli deneme ve öğrenme içindedir. -Mantıklı düşünme yeten...

Çocuk Filozoflar

SPOR VE MÜZİĞİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çocuk gelişiminde spor ve oyunun önemi nedir? Canlılığın temel belirtisini hareket oluşturur.Hareket insan eğitimin temel parçalarından biridir. Spor çocukların üstünde kitle eğitim haritasını oluşturur. Çünkü spor çocuğun hem fiziksel gelişimini he...