Çocuk Filozoflar

ÇOCUK VE AİLE

  Okul başarısı üzerindeki araştırmalar sonucunda çocuğun eğitim sürecindeki başarısında aile-çocuk dayanışmasının etkisinin çok büyük olduğunu sonucuna varılmıştır.
Okul başarısı düşük ya da sınıfta kalma riski bulunan çocukların aile içi etkileşimlerinin aktif olmadığı ve çocuğun aileden yeterli destek görmediği sonucuna varılmıştır. Aile içi huzursuzluklar,katı-tutucu ebeveynler çocukların okul başarısını olumsuz etkiler ve çocuğun okulla güvenli bağ kurması arasında negatif bir kolerasyon oluşturur.
Spritz ve Bobwlynin araştırmalarına göre anne ilgisinden yoksun büyüyen çocukların ruhsal ve fiziki gelişmelerinin gerileyeceği belirtilmiştir.İ letişimi kuvvetli ailede yetişen çocukların konuşma becerileri, soru sayısı ve kelime dağarcığının daha geniş olduğu sonucuna varılmıştır.
Çelenk,okuma yazma öğrenme sürecinde olan çocukların ailelerinin evde çocuklara yeterli ilgi göstermesi ve destekte bulunması çocukların okuduğunu anlamaları yönünde geliştirdiğini söyler.
Eğitim açısından destekleyici tutumda bulunan ailelerin çocuklarının daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır.