Çocuk Filozoflar
Lang

Çocuk Filozoflar

ÇOCUKLARDA PSİKOLOJİK VE SOSYAL GELİŞİM

 

Okul öncesi çocuğu erişkinlerden ayıran bazı özellikleri nelerdir?

-Çocuk her şeyden önce güçsüzdür; bakılmak, kollanmak ve korunmak ister. Bu nedenle anne ve babasına bağımlıdır. Sürekli deneme ve öğrenme içindedir.

-Mantıklı düşünme yeteneği sınırlı, duygu ve düşüncelerini anlatım gücü zayıftır.

-Bencildir, dürtü ve isteklerini dizginlemeyi ve ertelemeyi bilmez. İsteklerinin orada ve gecikmeden karşılanmasını ister.

-Çocuğun duyguları çabuk iniş çıkışlar gösterir. Ağlamadan gülmeye, sevinçten kızgınlığa geçmesi bir anda olur.

-Somut düşünürler, soyut ifadeleri örneğin deyimleri, atasözlerini anlamakta güçlük çekerler (Yörükoğlu, 2015).

Çocuğun ruhsal gelişimi hangi doğrultularda olur?

-Çocuk bağımlılıktan bağımsızlığa, bencil davranıştan işbirliğine doğru gelişir.

-Yetenekleri yalından karmaşığa, genelden özele doğru ilerleme gösterir.

-Ölçüsüz duygusal tepkilerden daha dengeli tepkilere doğru adımlar atar.

-Geliştikçe dürtü ve eğilimlerini dizginleyerek çevre gerçeklerine göre davranmayı öğrenir.

-Somut düşünmeden soyut ve mantıklı düşünmeye yönelir.

-Oyundan, öğrenmeye ve yaratıcılığa geçer.

-Anne, baba ve kardeş ilişkisinden toplumsal ilişkilere geçerek çevresini genişletir (Yörükoğlu, 2015).

 Çocukluk yıllarına kaygılardan uzak, mutlu yıllar denilebilir mi?

Yaygın bir kanıya göre öyle olsa da gözlemler bu inanışın gerçek olmadığını kanıtlar. Gerçekte çocukluk, korkular, tedirginlikler, yoksunluklar ve bunalımlarla dolu olabilir. Çocukluğu mutlu bir dönem olarak anımsamak, erişkinlerin o çağla ilgili birçok acı yaşantıyı bilinçdışına gömmelerinden ileri gelir (Yörükoğlu, 2015).

Çocuk Filozoflar

ÇOCUKLAR HAKKINDA EN SIK SORULAN SORULAR

Çocuğuma arkadaşlık ilişkilerinde nasıl yardımcı olabilirim? Ebeveynler çocuklarının arkadaş ilişkileri kurmasına ve arkadaş ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olmak için; *Çocuğa arkadaşlık kurmak için gerekli olan becerileri öğretmeli *Çocuğun...

Çocuk Filozoflar

SPOR VE MÜZİĞİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çocuk gelişiminde spor ve oyunun önemi nedir? Canlılığın temel belirtisini hareket oluşturur.Hareket insan eğitimin temel parçalarından biridir. Spor çocukların üstünde kitle eğitim haritasını oluşturur. Çünkü spor çocuğun hem fiziksel gelişimini he...

Çocuk Filozoflar

ÇOCUK VE AİLE

  Okul başarısı üzerindeki araştırmalar sonucunda çocuğun eğitim sürecindeki başarısında aile-çocuk dayanışmasının etkisinin çok büyük olduğunu sonucuna varılmıştır. Okul başarısı düşük ya da sınıfta kalma riski bulunan çocukların aile içi ...

Çocuk Filozoflar

ÇOCUK EĞİTİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Ebeveynler çocuklarının akran zorbalığına maruz kaldıklarını nasıl anlayabilir? Birçok çocuk özellikle de küçük yaştaki çocuklar zorbalığa uğradıklarını anlamaz, bilseler bile bunu ‘’Ben zorbalığa uğruyorum’’ şeklinde ifade edemezler. Bu nedenle çoc...