Çocuk Filozoflar

 

Çocuk Filozoflar

 

 

 

 

 

Çocuk Filozoflar

ÇOCUK FİLOZOFLAR AKADEMİSİ

 

Belirli bir Entelektüel olgunluğa ulaşmış, ne yapmak ve ne olmak istediğini bilen, hedeflerini oluşturabilen bireyler yetiştirmek için hazırlanmış kişilik gelişim programı.

Çocuk Filozoflar

 

 

Lang

OKUYAN SOKRATES

 

Okuyan Sokrates okuma/anlama, muhakeme etme becerisini geliştiren bir programdır. 

Programın üç aşamalı bir işleyişi vardır. 

1- Okuma akıcılığı oturtma,

2- Okuduğunu anlama becerisini yükseltme

3- Eleştirel düşünme ve muhakeme süreci

 

Program okuma ve yazma beceri ve tutumlarının değerlendirilmesi ile başlar. Bu programa katılan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar ise;

  • Kelime dağarcığını genişletme

  • Okuma anlama düzeyini yükseltme

  • Sorgulamayı öğrenme ve farkındalık kazanma

  • Entelektüel gelişime katkı sağlama

  • Eleştirel ve yaratıcı düşünmedir.

 

Bu kazanımların hepsi çocukların gelecekte daha mantıksal düşünen ve araştırmacı bir kişiliğe sahip olmalarını sağlayacaktır. Ayrıca programımız öğrencinin fikir yürütme, soyut kavramları kullanabilmesi konusunda ilerlemesini sağlar. Okuyan Sokrates programımızla tanışın.