Çocuk Filozoflar

 

Çocuk Filozoflar

 

 

 

 

Çocuk Filozoflar

ÇOCUK FİLOZOFLAR AKADEMİSİ

 

Belirli bir Entelektüel olgunluğa ulaşmış, ne yapmak ve ne olmak istediğini bilen, hedeflerini oluşturabilen bireyler yetiştirmek için hazırlanmış kişilik gelişim programı.

Çocuk Filozoflar

 

 

Lang

 

 

ÇOCUK FİLOZOFLAR PROGRAMI

Çocuk Filozoflar Programının temel amacı; mutlu, kendini tanıyan, ilgi alanlarını keşfetmiş, farklı düşünme becerilerini öğrenmiş ve belirli bir entelektüel olgunluğa ulaşmış çocuklar yetiştirmektir.

 

Çocukların kendini keşfetme sürecinde sınav odaklı eğitim sistemi yetersiz kalır. Çocuk Filozoflar Programı  eğitimciler, psikologlar, felsefeciler, bilim insanları, çocuk gelişim uzmanları ve sanatçılardan oluşan bir ekip tarafından oluşturulmuştur. 

Çocuk Filozoflar Akademisindeki 4 Temel Programla tanışın. 

TANITIM FİLMİMİZİ İZLEYİN

Çocuk Filozoflar      Çocuk Filozoflar      Çocuk Filozoflar

 

EĞİTİM

İŞLENEN MODÜLLER

 

 

Çocuk Filozoflar

Analitik/Eleştirel Düşünme

Çocuk Filozoflar

Entelektüel Bilgi

Çocuk Filozoflar

Kendini Tanıma

Çocuk Filozoflar

Fiziksel Farkındalık

Çocuk Filozoflar

Zaman Yönetimi

Çocuk Filozoflar

Sosyal Beceriler

Çocuk Filozoflar

Ergenlik ve Çatışma Çözümü


 

Çocuk Filozoflar

Çocuk Filozoflar

ÇOCUK VE AİLE

  Okul başarısı üzerindeki araştırmalar sonucunda çocuğun eğitim sürecindeki başarısında aile-çocuk dayanışmasının etkisinin çok büyük olduğunu sonucuna varılmıştır. Okul başarısı düşük ya da sınıfta kalma riski bulunan çocukların aile içi etkileşimlerinin aktif olmadığı ve çocuğun ailed...

Çocuk Filozoflar

ÇOCUK GELİŞİMİNDE OYUNUN ÖNEMİ

  -Oyun, çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanması için sevgiden sonra gelen ikinci en önemli ruhsal besinidir. -Çocuk oynadıkça duyuları keskinleşir, yetenekleri serpilir ve becerisi artar. Çünkü oyun çocuğun en doğal öğrenme ortamıdır. -Oyun bir ayağı hayal dünyasında, öteki ayağı da gerçek...

Çocuk Filozoflar

ÇOCUK EĞİTİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Ebeveynler çocuklarının akran zorbalığına maruz kaldıklarını nasıl anlayabilir? Birçok çocuk özellikle de küçük yaştaki çocuklar zorbalığa uğradıklarını anlamaz, bilseler bile bunu ‘’Ben zorbalığa uğruyorum’’ şeklinde ifade edemezler. Bu nedenle çocuk eğer okula gitmek istemiyor, okul servisine b...

Çocuk Filozoflar

SPOR VE MÜZİĞİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çocuk gelişiminde spor ve oyunun önemi nedir? Canlılığın temel belirtisini hareket oluşturur.Hareket insan eğitimin temel parçalarından biridir. Spor çocukların üstünde kitle eğitim haritasını oluşturur. Çünkü spor çocuğun hem fiziksel gelişimini hem de bilişsel gelişimini aktifleştirir. Spor yap...

Çocuk Filozoflar

ÇOCUKLARDA PSİKOLOJİK VE SOSYAL GELİŞİM

  Okul öncesi çocuğu erişkinlerden ayıran bazı özellikleri nelerdir? -Çocuk her şeyden önce güçsüzdür; bakılmak, kollanmak ve korunmak ister. Bu nedenle anne ve babasına bağımlıdır. Sürekli deneme ve öğrenme içindedir. -Mantıklı düşünme yeteneği sınırlı, duygu ve düşüncelerini anlatım gücü...

Çocuk Filozoflar

ÇOCUKLAR HAKKINDA EN SIK SORULAN SORULAR

Çocuğuma arkadaşlık ilişkilerinde nasıl yardımcı olabilirim? Ebeveynler çocuklarının arkadaş ilişkileri kurmasına ve arkadaş ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olmak için; *Çocuğa arkadaşlık kurmak için gerekli olan becerileri öğretmeli *Çocuğun arkadaşlarını eve davet etmesine izin vermeli ...