Çocuk Filozoflar

 

Çocuk Filozoflar

 

 

 

 

 

Çocuk Filozoflar

ÇOCUK FİLOZOFLAR AKADEMİSİ

 

Belirli bir Entelektüel olgunluğa ulaşmış, ne yapmak ve ne olmak istediğini bilen, hedeflerini oluşturabilen bireyler yetiştirmek için hazırlanmış kişilik gelişim programı.

Çocuk Filozoflar

 

 

Lang

MATEMATİK FİLOZOFU OLUYORUM

 

Matematik Filozofu Oluyorum programımızın temel amacı, soyut kavramlarla yüklü olan matematik bilimini somutlaştırarak çocuklar için anlamlı ve eğlenceli bir hale getirmektir. 

Seanslar tamamen sorgulama esasıyla işlenir. Bu şekilde kavramlar arası ilişkiler kurulur, üst düzey matematik sorularını çözebilmek kolaylaşır. 

Matematik Filozofu Oluyorum Programına katılan öğrenciler,

  • Matematiksel düşünme stratejilerini destekleme

  • Matematiksel muhakeme kurma

  • Üst düzey problem çözme

  • Matematiksel ifade ve işlem yeteneğini geliştirme

  • Yeni nesil soruları analiz edebilme gibi becerileri geliştirir. 

 

Matematik Filozofu Oluyorum programımız farklı yaş gruplarında yaşa uygun beceri ve kazanımlar katmaktadır. Seanslar bireysel veya grupla yapılabilmektedir. Tanıştığımız tüm ailelerle önce bir değerlendirme seansı yaparız. Öğrencinin mevcut durumu belirlenir, hedefler hakkında konuşulur. Ardından program önerisini yaparak ortak kararla yola çıkarız. Üst düzey yeteneklere sahip çocuklarla veya matematikle ilişkisi zedelenmiş çocuklarla farklı programlar izleriz. Her çocuğun özelinde alanında uzman kişilerle çalışırız. Bu şekilde sürecin hem bizim, hem de öğrenci için faydalı olmasını garantileriz. 

 

Matematik Filozofu Oluyorum (2-4 ve 4-6 Yaş Grupları)

2-4 yaş gruplarındaki. etkinlikler sayı duyusu geliştirir. Somut materyallerle yeni kavram edinimi hızlandırılır. Duyusal etkinliklerle desteklenen bir programdır. 

Erken dönem okul öncesi kazanımlarının yerleştirilmesi sağlanır. Somut dönem materyalleri kullanılır. Dikkat becerileri ve matematiksel düşünme süreçleri üzerinde çalışılmaya başlanır. Matematiksel kavramlar, gerçek dünya problemleri ve materyalleriyle verilir. 

Küçük yaş gruplarında süreç mutlaka bireysel değerlendirmeyle başlar. Zihinsel, sosyal, duygusal alanlarıyla birlikte çocuklar değerlendirilir. Ardından uygun program türü hakkında velimizle görüşme yapılarak süreç başlanır. 

Matematikle geçirilen her saniye çok kıymetlidir. Küçük yaş gruplarının matematik eğitimine çok önem veriyoruz. Her alanın kendi uzmanlarından destek alarak geliştirmek, ilerlemenin doğal yollardan ve sevilerek ilerlemesini sağlıyoruz.

 

Matematik Filozofu Oluyorum (6-10 Yaş Programları)

İlkokul sürecindeki filozoflarımızın matematikle iyi ilişkiler kurmasını sağlayan, işlem becerilerini geliştiren, akademik kavramların birbirleriyle bağlantılarını keşfettiren programlarımızla mutlaka tanışmasını isteriz. Program sayesinde matematiğin gerçek hayattaki karşılığını öğrenmeleri mümkün olmaktadır. Okul sistemi içinde çok az yer verilen etkinlikler, matematiksel düşünmenin gelişmesi için gerçekten çok önemlidir ancak ne yazık ki okulda matematiğin yalnızca teknik kısmı anlatılır. 

 Tanıştığımız filozoflarımızla önce bir değerlendirme seansı yapıyor, ardından önerdiğimiz süreci velilerimizle paylaşıyoruz. 

Çocukların matematikte başarılı olmasını sağlamak için doğru yöntemler ve materyallerle buluşması, kavramların tam bir şekilde yerleşmiş olması gerekmektedir. Matematik Filozofu Oluyorum programı kesinlikle verim alınacak bir süreçtir. 

Matematik Filozzofu Oluyorum (10-15 Yaş Grupları) 

Yeni Nesil Sorular Neden Çözülemiyor? sorusuyla yola çıktığımız üst düzey sorularak odaklanan Matematik Filozofu Oluyorum süreci, matematiksel muhakeme yapmayı geliştiren, yeni nesil sorularda başarıyı getiren bir programdır.   Sorgulamaya dayalı olan sistemimiz tüm matematiksel konuları birbiriyle ilişkili öğretir.  Öğrencimizin ihtiyacına göre stratejik okuma öğretimi de yapılmaktadır.  

Matematik Filozofu Oluyorum Süreci, matematikle pozitif bağları kırılmış, ön yargılı öğrencilerimize çok faydalı olmaktadır.  En erken dönemde bizimle tanışarak alınacak verimi arttırın. Değerlendirme randevusu alın.